Zastępstwo procesowe


Dobro naszych Klientów stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Jeżeli po drugiej stronie pojawia się urząd skarbowy, celny czy urząd kontroli skarbowej, efektywnie zastępujemy naszych Klientów w trakcie prowadzonych postępowań. Nie składamy broni. Niekorzystne rozstrzygnięcia skarżymy do wojewódzkich sądów administracyjnych, a w ostateczności do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nasi wspólnicy występują również przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wspieramy również naszych Klientów w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, dbając o ich słuszny interes. Monitorując działania organów egzekucyjnych, wykorzystujemy wszystkie możliwości do zminimalizowania negatywnych skutków podejmowanych czynności.


                       

Publikacje

Osiągnięcia

Szkolenia