Aktualności

2014-12-03

Od nowego roku wprowadzony zostanie obowiązek składania deklaracji PIT-11, PIT-8C i CIT-8 w formie elektronicznej. Artykuł o powyższej zmianie oraz komentarz Michała Wojtasa znajdą Państwo w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

2014-12-03

Miało być nowocześniej od 1 grudnia 2014 r., taki wstęp do składania deklaracji przez portal podatkowy (a de facto system e-Deklaracje).

Znowelizowano ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (u.z.e.i.p.), a także o KRS i parę innych. W efekcie zwiększono liczbę zgłoszeń, bo oprócz NIP-2 jest też zgłoszenie uzupełniające dla tych podmiotów, które są już w KRS zarejestrowane. Zatem spodziewam się, że będzie bałagan z nowo rejestrowanymi spółkami, ponieważ oba formularze mają opis „Zgłoszenie identyfikacyjne/Zgłoszenie aktualizacyjne”. Te przed rejestracją w KRS (jak są w trakcie etapu „w organizacji”), które prowadzą już działalność należy zgłosić na druku NIP-2, ponieważ NIP-8 służy zgłaszaniu i aktualizacji danych nieobjętych wpisem do KRS. Potwierdza to nowo dodany art. 5 ust. 2b i 2c u.z.e.i.p. W związku z czym nie obejmuje podstawowych danych o podmiocie, które obejmuje NIP-2. Dla niewprawionych w te nowe meandry rejestracji będzie to najprawdopodobniej pole do pomyłek, a tym samym dodatkowej pracy ich i urzędników skarbowych. Czyżby posłowie i urzędnicy MF przygotowujący nowelizację zapomnieli, że wspólnicy nowo założonych spółek mają 6 m-cy na złożenie wniosków o rejestrację?

Co bardziej denerwujące, ustawodawca zaktualizował także zasady składania zgłoszeń drogą elektroniczną, ale jak zwykle trzeba specjalistycznej wiedzy, żeby z tego skorzystać. Ordynacja podatkowa od 11 maja 2014 r. wprowadziła tą metodę komunikacji szerzej, niż dotychczas, bo forma elektroniczna została zrównana z zasadą formy papierowej wyrażonej w art. 126 O.p. Jedno rozporządzenie wskazuje jakie rodzaje zgłoszeń mogą być składane w formie elektronicznej (okazuje się, że wszystkie: NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8), ale dopiero z drugiego rozporządzenia MF z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – wynika (§ 2 pkt 2), że zgłoszenia są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Po pierwsze strona BIP nie istnieje na domenie bip, tylko pod adresem www.mf.gov.pl. Po drugie na tej stronie mamy informacje o wielu systemach, w tym o e-Deklaracje. Dopiero wprawne oko dostrzeże w górnym prawym roku malutki symbol e-PUAP. Po trzecie, nie wiadomo, do interfejsu którego systemu odsyła rozporządzenie. Z jednej strony organy wymagają kontaktu w formie elektronicznej wyłącznie poprzez e-PUAP (choć z brzmienia znowelizowanych przepisów O.p. to nie wynika), a z drugiej w systemie e-Deklaracje znajduje się tylko jeden formularz zgłoszenia NIP-7, który można wypełnić elektronicznie i wysłać za pomocą tego sytemu. Po trzecie, żeby skorzystać w ogóle z sytemu e-Deklaracje, należy ściągnąć i zainstalować sobie oprogramowanie i dopiero można składać aktywne formularze, których jeszcze nie ma. Jeśli spółka chce to komuś zlecić, to wcześniej trzeba złożyć w formie papierowej pełnomocnictwo (druk UPL-1) do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Istny matrix.

Rozumiem, że MF ma wizje portalu podatkowego, który będzie sprawnym narzędziem w kontaktach i obsłudze podatników, ale to dopiero przyszłość. Obecnie wdrażane są przepisy, które moim zdaniem mogą funkcjonować dopiero jak ten portal powstanie, a nie w obecnej rzeczywistości. Moim zdaniem urzędnicy projektują coś, o czym nie mają pojęcia jak funkcjonuje w rzeczywistości. Dodatkowo nie próbują nawet skorzystać z bogatego doświadczenia profesjonalnych pełnomocników, np. doradców podatkowych. A co więcej, nie przewidują dla nich miejsca w nowo projektowanych rozwiązaniach. Pełnomocnik w sprawach swoich klientów musi się wykazać nie lada sprytem i pomysłowością, żeby móc skutecznie skorzystać z elektronicznej komunikacji z organami.

Michał Wojtas

2014-12-03

Po wczorajszej analizie skutków wyroku TK w sprawie nieujawnionych dochodów dzisiaj, zapraszamy Państwa do lektury artykułu dotyczącego nadchodzących zmian w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.

Autorzy prezentują nie tylko nadchodzące zmiany, ale również wątpliwości, jakie wzbudza treść znowelizowanego przepisu. Zapraszamy do lektury artykułu.

2014-12-02

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej Michał Wojtas, wspólnik naszej kancelarii, pisze o praktycznych skutkach ostatniego wyroku TK w sprawie nieujawnionych dochodów. Temat opodatkowania sankcyjną stawką przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych żródłach przychodów zdawał się ostatecznie rozstrzygnięty na rzecz podatników. Jak się jednak okazuje nie do końca jest on dla nich korzystny. Zachęcamy do lektury artukułu

2014-07-26

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych obiorców zdecydowaliśmy się uruchomić nasze profile na serwisach społecznościowych.

Już dzisiaj możecie śledzić nasze profile na portalach Twitter, Facebook, LinkedIn oraz Goldenline. Znajdziecie tam nie tylko ciekawe informacje dotyczące bieżących kwestii podatkowych ale również informacje z życia naszej kancelarii oraz informacje dotyczące rekrutacji.


Mamy nadzieję, że ten sposób porozumiewania ułatwi Wam kontakt z nami.

Zapraszamy do śledzenia naszych wpisów!

Znajdź Nas


Twitter

Twitter

Facebook


LinkedIn  


                          

Publikacje

Osiągnięcia

Szkolenia