Administratorem Państwa danych jest EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie (kod 70-215) przy ul. 3 Maja 30/III p., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000358640. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: rodo@eol.com.pl.

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: 70-215 Szczecin, ul. 3 Maja 30/III p.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną newslettera oraz informacji nt. działalności EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Sp. k.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Sp. k. w siedzibie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@eol.com.pl. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej