MOTTO
Dla nas nie ma trudnych spraw...
...są jedynie wyzwania!
WYRÓŻNIAMY SIĘ
 • 18
  miejsce w najnowszym rankingu
  Rzeczpospolitej z 15.04.2021r.
 • 28
  lat doświadczenia
  zawodowego
 • 11
  doradców
  podatkowych
 • 5
  konsultantów
 • EOL laureatem konkursu na
  przyznanie marki "Zrobione w Szczecinie"!
 • wyróżnienie "wschodzącej gwiazdy
  doradztwa podatkowego 2018"
  dla dr. Adama Bartosiewicza
 • Dr. Adam Bartosiewicz
  w rankingu 50 najbardziej
  wpływowych prawników 2020 roku
 • Wygrana kancelarii EOL
  sprawy przed TSUE (sygn. C-246/16
 • Członek Północnej Izby
  Gospodarczej
 • wspieramy
  Zachodniopomorskie
  Stowarzyszenie Doradców
  podatkowych
 • wspieramy
  Zachodniopomorski
  Oddział KIDP
  (Krajowej
  Izby Doradców Podatkowych)
Profil kancelarii
Jesteśmy wiodącą kancelarią doradztwa podatkowego w regionie. Wedle aktualnego rankingu „Rzeczpospolitej” jesteśmy pierwszą, największą kancelarią w województwie zachodniopomorskim. Łączymy różne doświadczenia (praktycy, teoretycy) i wiedzę (ekonomiczną, prawną, sądowniczą, edukacyjną) - by móc obsługiwać naszych klientów w pełnym zakresie.
Nasza oferta:
 • dokonujemy wykładni przepisów podatkowych, przygotowując opinie na przedstawione problemy,

 • na zlecenie przejmujemy kontakty klientów z organami podatkowymi, zajmując się ich reprezentacją,

 • od wielu lat obsługujemy prowadzone postępowania i kontrole podatkowe oraz celno-skarbowe w obu instancjach administracyjnych oraz tryb sądowo-administracyjny,

 • wypracowujemy całościowe koncepcje ekonomiczno–organizacyjne działalności klienta, a nie skupiamy się jedynie na aspektach podatkowych. Uważamy, że poprzez profesjonalne doradztwo biznesowe (w tym podatkowe) często jesteśmy w stanie wykazać znaczne oszczędności.

 • planowane przez nas restrukturyzacje, przepfrolilowanie struktur biznesowych, złożone czynności właścicielskie są oceniane i przygotowywane pod kątem zgodności z klauzulami obejścia prawa podatkowego

Dlaczego warto nas wybrać:

 • Świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla wielu podmiotów zarówno z naszego województwa, z pozostałych rejonów Polski, jak i z wielu państw Europy. Mamy szeroki ogląd sytuacji rynkowej.
 • Dbając o wysoki poziom usług uczestniczymy regularnie w szkoleniach i warsztatach podatkowych. Przedstawiamy swoje poglądy na łamach prasy podatkowej (Przegląd Podatkowy, Wydawnictwa Wolters Kluwer, Monitor podatkowy, TaxFin) i prasy codziennej (Rzeczpospolita, DGP). Rozwijamy także wewnętrzne procedury jakości świadczonych usług. Sprawna obsługa na wysokim merytorycznym poziomie pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku doradztwa podatkowego.
 • Obecnie w ramach naszej kancelarii na stałe funkcjonuje 11 doradców podatkowych, co dało nam 18 miejsce w XV edycji Rankingu firm doradztwa podatkowego w Polsce opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” w dniu 15.04.2021r.
 • Pragniemy podkreślić, że nie tylko interpretujemy przepisy, ale także wpływamy i tworzymy kierunki wykładni prawa podatkowego. Jeden z naszych wspólników, dr Adam Bartosiewicz, jest znanym i cenionym autorem komentarzy i artykułów dotyczących prawa podatkowego. Z jego zdaniem liczą się sądy administracyjne (jest cytowany w ponad 3.000 orzeczeniach sądowych), jak również organy podatkowe (których urzędników zdarza mu się często szkolić).

Specjalizacje

Rest, Opt, Plan

Restrukturyzacja działalności gospodarczej wykorzystująca elementy optymalizacji podatkowej, planowania i strategii podatkowych.

KSH

Aspekty podatkowe przekształceń, podziałów i połączeń spółek prawa handlowego

TP

Kwestie związane z opodatkowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

UPO

Obsługa transakcji na rynku międzynarodowym, w tym w aspekcie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

OP, UPEA, PPSA

Zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych i sądowo-administracyjnych

JST

Wsparcie podatkowe jednostek samorządu terytorialnego

Historia

EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest następcą spółki cywilnej EOL Kancelaria Doradców Podatkowych Elżbieta Olechowska i Bartosz Olechowski działającej od 01 maja 1993 roku. Nasza Kancelaria funkcjonuje w ramach Grupy EOL, w skład której wchodzi EOL Soiński Radcy Prawni s.c. a także firma księgowa – EOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiadamy zatem niezbędną wiedzę, by tworzyć most pomiędzy zagadnieniami prawnymi wynikającymi z interpretacji przepisów, a osobami poruszającymi się biegle w księgowości i finansach. Razem w naszych spółkach pracuje blisko 40 osobowy doświadczony zespół doradców, radców prawnych, aplikantów, konsultantów i księgowych.

Bezpieczeństwo

Z uwagi na bezpieczeństwo naszych klientów Kancelaria jest ubezpieczona na kwotę 7.000.000 zł.

Pola praktyki

Rolnictwo

Doradztwo podatkowe dla branży rolniczej związane jest problemami rozliczeń podatkowych na styku działalności rolniczej (upraw i hodowli) i działalności około-rolniczej (świadczenia usług dla innych rolników). Dostrzegamy ryzyka biznesowe w handlu płodami rolnymi, dlatego zalecamy planowanie podatkowe w zakresie optymalnego wykorzystania infrastruktury w kontekście podatków lokalnych oraz nietypowych instytucji prawnych jak np. nieprawidłowy depozyt towarowy.

Medycyna

Doradztwo podatkowe dla branży medycznej obejmuje spektrum spraw charakterystycznych dla tej branży, która co do zasady podlega zwolnieniu z podatku VAT. Zwolnienie z VAT oznacza brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, co stanowi istotny czynnik kosztowy (np. najem lub zakup lokalu). Od każdej zasady są jednak wyjątki – również w tym przypadku (np. medycyna estetyczna).

Budownictwo

Doradztwo podatkowe dla branży budowlanej charakteryzuje się szeregiem bardzo specyficznych zagadnień, które wynikają z treści zawieranych umów oraz dłuższym terminem realizacji projektów. Jedynie przykładowo można wyróżnić w tym zakresie takie tematy jak: odwrotne obciążenie w podatku VAT, split payment stosowany przez podmioty publiczne, umowy konsorcjalne czy też brak płynności finansowej w branży wynikający z niezapłaconych faktur (ulga na zł długi, należności nieściągalne).

Przemysł maszynowy

IT

Doradztwo podatkowe dla branży IT w sposób szczególny związane jest z kreowanymi w tym segmencie wartościami niematerialnymi i prawnymi. Dotyczy to zarówno zagadnień związanych z udzielaniem licencji, lub ich nabywaniem, co ma przełożenie na nowy podział źródeł dochodów w CIT, jak i ze stosowanie podwyższonych 50% kosztów w podatku PIT dla zatrudnionych informatyków.

Przetwórstwo

Doradztwo podatkowe w branży przetwórczej dotyczy często problemów z kwalifikacją PKWiU produktów w kontekście właściwej stawki VAT – organy interpretacyjne nie chcą dokonywać samodzielnej klasyfikacji, spychając ten obowiązek na podatników – rodzi to istotne ryzyka podatkowe dla firm.

Inwestycje

Branża to fin-tech i klasyczne inwestycje na różnych rynkach. System prawa podatkowego nie radzi sobie z nowymi wyzwaniami i coraz to innymi kierunkami inwestycji. Kryptowaluty ukazały w pełnym zakresie, że należy wypracować całkowicie nowe podejście do interpretacji starych w istocie przepisów podatkowych w nowoczesnej ekonomii internetu.

TSL

Przemysł stoczniowy

Doradztwo podatkowe w tym sektorze dotyczy wsparcia stoczni i ich kooperantów w nowym systemie opodatkowania produkcji statków podatkiem dochodowym oraz w interpretowaniu przepisów VAT w zakresie przerobów na zlecenie konstrukcji stalowych i usług stoczniowych.

Energetyka

Doradztwo podatkowe w energetyce dotyczy m.in. podatku od nieruchomości – ostatnie ciągłe zmiany przepisów skutkują dużą niepewnością w zakresie podstawy opodatkowania dla elektrowni wiatrowych. Problem mają i podatnicy i gminy jako organy podatkowe.

Przemysł spożywczy

Handel

Doradztwo podatkowe w handlu internetowym skupia się na analizie podatkowych i prawnych aspektach działalności platform dropshippingowych, weryfikujemy regulaminy sklepów internetowych, udzielamy porad i prowadzimy spory w zakresie handlu elektronicznego, w szczególności w za pośrednictwem portali sprzedażowych m.in. allegro, ebay.
Strona używa cookies Dowiedź się więcej