PEŁNA KSIEGOWOŚĆ

Specjalizujemy się w prowadzeniu pełnej księgowości zarówno dla spółek kapitałowych, jak i dla osób fizycznych i spółek osobowych. Prowadzimy też pełną księgowość dla podmiotów zagranicznych, oddziałów zagranicznych przedsiębiorców, przedstawicielstw oraz stowarzyszeń i fundacji.

W ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych sporządzamy wszystkie niezbędne rozliczenia podatkowe (podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych). Przygotowujemy całość dokumentacji związanej z zakończeniem roku gospodarczego (w tym sprawozdanie finansowe).

W imieniu naszych klientów składamy deklaracje podatkowe oraz wysyłamy jednolite pliki kontrolne JPK. W związku z prowadzonymi księgami rachunkowymi i ewidencjami podatkowymi uczestniczymy w kontrolach podatkowych i w czynnościach sprawdzających. Wykonujemy także rozliczenia statystyki finansowej związanej z działalnością gospodarczą dla urzędów statystycznych oraz informacje finansowe dla Narodowego Banku Polskiego w zakresie obowiązków przedsiębiorców wynikających z prawa dewizowego.

PKiR

Prowadzimy Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów zarówno dla osób fizycznych jak i dla spółek osobowych. Wraz z prowadzeniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów rozliczamy podatki dochodowe klientów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy także prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla podatku od towarów i usług oraz rozliczenia obowiązków płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z prowadzonymi ewidencjami podatkowymi uczestniczymy w kontrolach podatkowych i w czynnościach sprawdzających.

W imieniu naszych klientów składamy deklaracje podatkowe oraz wysyłamy jednolite pliki kontrolne JPK. Naszym klientom oferujemy usługi z zakresu KADR, PŁAC i ZUS.

KADRY, PŁACE i ZUS

W ramach świadczonych usług wspieramy klientów w obsłudze kadrowej (przygotowywanie stosownych dokumentów pracowniczych: umów, zaświadczeń itp.), naliczamy wynagrodzenia oraz wykonujemy rozliczenia składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przygotowujemy rozliczenia płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych. Składamy w urzędach skarbowych i w ZUS deklaracje w imieniu naszych klientów.

JPK, STATYSTYKA, NBP, INTRASTAT, OCHRONA ŚRODOWISKA

Oferujemy naszym klientom – szczególnie podmiotom zagranicznym – usługi w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Przygotowujemy stosowne ewidencje podatkowe, sporządzamy i wysyłamy do urzędów deklaracje dla podatku od towarów i usług oraz jednolity plik kontrolny JPK.

Przygotowujemy i przesyłamy w imieniu naszych klientów informacje statystyczne do urzędów statystycznych w zakresie obejmującym dane finansowe klientów. Dla naszych klientów wykonujemy także deklaracje dla Narodowego Banku Polskiego w zakresie obowiązków przedsiębiorców wynikających z prawa dewizowego.

Wykonujemy i składamy w Izbie Celnej deklaracje Intrastat. Sporządzamy również konieczne sprawozdania i informacje dla odpowiednich instytucji ochrony środowiska.
Strona używa cookies Dowiedź się więcej