USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Każdy przedsiębiorca powinien korzystać z usług profesjonalnego prawnika. Stałe, fachowe doradztwo prawne pozwala uniknąć wielu problemów. Zwykle także koszty pomocy prawnej są dużo niższe, jeżeli sięga się po nią odpowiednio wcześnie. Przedsiębiorcom proponujemy według ich potrzeb stałą lub doraźną obsługę prawną, a w szczególności:
 • pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, w tym zakładanie spółek prawa handlowego,
 • pisanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentów związanych z obrotem gospodarczym, negocjowania kontraktów z kontrahentami,
 • wydawanie opinii na zadane kwestie prawne, windykację należności – na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym (komorniczym),
 • prowadzenie różnych procesów – także na etapie skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym,
 • wszechstronną pomoc prawną przy nabywaniu nieruchomości,

USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Osoby prywatne mogą uzyskać u nas pomoc prawną w większości spraw prawnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, z jakimi mogą się one spotkać. Oto przykładowe sprawy, jakimi się zajmujemy:
 • asysta prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, w tym przy umowach z deweloperami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów (np. z tytułu wad nabytej rzeczy),
 • podziały majątku dorobkowego, spadkowego, dochodzenie roszczeń o zachowek,
 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy alimentacyjne,
 • zaskarżanie niesłusznych wypowiedzeń umów o pracę.
Strona używa cookies Dowiedź się więcej