ANALIZY, OPINIE,
INTERPRETACJE

Podstawowe usługi doradcze koncertują się na analizie Państwa planów, podjętych zagadnień czy pojawiających się problemów dotyczących podatkowych aspektów głównie działań biznesowych, ale nie tylko.

RESTRUKTURYZACJA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Obsługa restrukturyzacji obejmuje konsultacje wstępne, planowanie możliwych struktur, krótko i długo okresowe plany biznesowe, dozwolone optymalizacje podatkowe, i w efekcie prac analitycznych wybór optymalnego scenariusza restrukturyzacyjnego.

Jako jedna z kilku kancelarii w Polsce mamy doświadczenie związane z procedurą uzyskiwania opinii zabezpieczającej mającej chronić przed możliwością zastosowania przez organy podatkowe obowiązującej od 15 lipca 2016 r. klauzuli obejścia prawa podatkowego.
W ramach działań restrukturyzacyjnych bierzemy aktywny udział w aspektach podatkowych przekształceń, podziałów i połączeń spółek prawa handlowego.

Nasi doradcy podatkowi mają ukończone certyfikowane szkolenie TPRE® w zakresie działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych, w ujęciu międzynarodowym i krajowym.

Aktywnie też kreujemy nowe firmy – zakładamy je według wzorców ustawowych w systemie e-KRS.

TP

Doradzamy w kwestiach związanych z opodatkowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Tworzymy dokumentację cen transferowych od 2013 r.

Tworzymy analizy benchmarkowe.

Nasi doradcy podatkowi mają ukończone certyfikowane szkolenie TPE® w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym oraz kurs z analiz benchmarkingowych InfoCredit (baza TPQA).

UPO

Doradzamy w kwestiach związanych z transakcjami na rynku międzynarodowym, w tym w aspekcie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Śledzimy najnowsze informacje wynikające z działań BEPS.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Znamy się na procedurze.

Michał Wojtas – wspólnik, doradca podatkowy – jest autorem procedur podatkowych w LEX Navigator Procedury Podatkowe wydawnictwa Wolters Kluwer S.A.

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego w kontrolach i postępowaniach podatkowych i celno-skarbowych, egzekucyjnych jak i sądowo-administracyjnych, we wszystkich instancjach.

Dbamy o to, żeby organy przestrzegały procedury. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu przewidujemy kierunki prowadzenia postępowań i podejmowania kolejnych czynności procesowych.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Służymy wsparciem podatkowym jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie VAT.

Choć gminy są organami podatkowymi w zakresie podatków lokalnych, to często same borykają się z rozliczeniami VAT, z punktu widzenia których muszą przyjąć nierzadko perspektywę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Wspieramy także gminy jako organy podatkowe w zakresie prowadzonych procedur podatkowych, w szczególności w zakresie postępowań podatkowych oraz w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.
Strona używa cookies Dowiedź się więcej