16 / 11 / 2021
NSA wyklucza podwójne opodatkowanie CFC dla zagranicznych fundacji rodzinnych

Komentarz d. p. Michała Wojtasa w sprawie wyroku NSA z 05.10.2021 r., sygn. II FSK 2904/20.

18 / 10 / 2021
Burza wśród rejentów po słowach RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich ogłosił, że podatek VAT powinien być już wliczony w wynagrodzenie pobierane przez notariusza.

21 / 09 / 2021
Przeniesienie własności nieruchomości w ramach regulowania zobowiązań podatkowych zwolnione z VAT

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa w sprawie wyroku WSA w Gdańsku z 7 września 2021 r., sygn. I SA/Gd 849/21

19 / 08 / 2021
Jakie konsekwencje w kwestii nieruchomości niesie za sobą Polski Ład?

Wywiad z Michałem Wojtasem.

17 / 06 / 2021
Mgła pocovidowa usprawiedliwieniem na umykające terminy

Eksperci uważają, że urzędnicy powinni być wyrozumiali w stosunku do przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa.

11 / 05 / 2021
VAT od wniesienia darowanej firmy do spółki jawnej

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa w sprawie wyroku WSA w Poznaniu z 30.03.2021r., I SA/Po 517/20

27 / 04 / 2021
Działalność na YouTube działalnością gospodarczą

Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia YouTubera z odpowiedzialności.

13 / 04 / 2021
Podatek VAT a realizacja programów edukacyjnych

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa w sprawie wyroku WSA w Gliwicach z 17.02.2021r. I SA/Gl 916/20

18 / 03 / 2021
Zakres modyfikacji prewspółczynnika odliczenia nie może prowadzić do modyfikacji wzoru urzędowego

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa w sprawie wyroku NSA z 25.02.2021r. I FSK 120/19

12 / 03 / 2021
Zagraniczne oddziały odrębnymi podatnikami VAT (wyrok TSUE)

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sygn. akt: C-812/19

11 / 02 / 2021
Podatek od reklam – w efekcie podwójne opodatkowanie

Spór o nowy podatek zjednoczył media niezależne, a polityków podzielił

15 / 01 / 2021
Crowfunding a podatki

Wyjaśniamy, jakimi konsekwencjami podatkowymi może zostać objęta zbiórka publiczna.

12 / 01 / 2021
Dostawy części na statki opodatkowane 23% VAT

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa w sprawie wyroku WSA z 29.10.2020r. - sygn. I FSK 160/18

02 / 12 / 2020
Chaos i rozgoryczenie wśród właścicieli spółek komandytowych

Podatnicy masowo zgłaszają się po pomoc do kancelarii podatkowych po objęciu podatkiem CIT spółek komandytowych

23 / 11 / 2020
COVID-19 – podatkowe skutki oddania osocza ozdrowieńców

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa w rzeczonej sprawie.

21 / 10 / 2020
Czy Polski Fundusz Rozwoju po wprowadzonych zmianach odbierze spółkom pomoc finansową?

Wyjaśniamy wątpliwości przedsiębiorców w kwestii wsparcia PFR w przypadku restrukturyzacji

16 / 10 / 2020
EOL wygrał ulgę na złe długi

Korzystny dla podatników wyrok TSUE z dn. 15.10.2020r.

08 / 10 / 2020
Jak wydłużony termin płatności wpływa na odliczenie VAT

Komentarz dr hab. Adama Bartosiewicza w sprawie wyroku NSA z dn. 06.10.2020r., sygn. I FSK 66/18

17 / 09 / 2020
Czy urzędowe skrzynki podawcze to zawsze dobre rozwiązanie?

Wrzucanie dokumentów do urzędowych urn może przysporzyć podatnikom wiele kłopotów

01 / 09 / 2020
Transakcje incydentalne w ramach grupy kapitałowej wykluczone przy obliczaniu proporcji VAT

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa w sprawie wyroku NSA z 13.03.2020r. (I FSK 833/19)

03 / 08 / 2020
Czy urzędy nadużywają prawa? Wyrokiem NSA fiskus pod kontrolą sądów administracyjnych

Komentarz dr Adama Bartosiewicza w sprawie wyroków NSA z dn. 30.07.2020r., sygn. I FSK 42/20 i I FSK 128/20

20 / 07 / 2020
Nowelizacje w Jednolitym Pliku Kontrolnym

Zmiany w przepisach będą kolejnym utrudnieniem dla podatników, a najmniejsze niedopatrzenie grozi karą.

03 / 07 / 2020
Wyrokiem NSA - dofinansowanie dla startupów nieopodatkowane

Komentarz dr Adama Bartosiewicza w sprawie wyroku NSA z 02.07.2020r. (I FSK 1600/19).

17 / 06 / 2020
Spółki rodzinne wyłączone z pomocy od państwa

Grupa polskich firm ściśle współdziałających ze sobą w postaci powiązanych spółek rodzinnych, może stracić dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju

26 / 05 / 2020
Obawy związane z odmrażaniem terminów

Odwieszenie terminów procesowych może doprowadzić do kumulacji terminów składania dokumentów dla wielu firm.

22 / 04 / 2020
Raportowanie MDR - zapisy tzw. tarczy antykryzysowej wywołały niepokój wśród firm

Wyjaśniamy wątpliwości związane z interpretacją przepisów tarczy antykryzysowej dotyczące terminów raportowania schematów podatkowych tzw. MDR

02 / 04 / 2020
Specustawa – wątpliwości dot. zawieszenia terminów w sprawach podatkowych

Tarcza antykryzysowa przewiduje zawieszenie biegu terminów. Interpretacja nowych przepisów nie jest łatwa, zapisy ustawy nie rozwiewają jasno wszystkich wątpliwości. Pojawiają się pytania, czy terminy materialne występujące w ...

31 / 03 / 2020
VAT od sprzedaży majątku gminy nabytego w drodze dziedziczenia nabytego w drodze dziedziczenia

W niektórych sytuacjach gmina jest tzw. spadkobiercą ostatecznym co oznacza, że staje się właścicielem danego majątku bez swojej woli, gdy nie istnieje żaden inny spadkobierca. Jak powinna gmina postąpić na gruncie VAT zbywając ta ...

26 / 03 / 2020
Sytuacja gospodarcza w obliczu pandemii

Propozycje na uniknięcie katastrofalnych skutków gospodarczych koronawirusa

 

28 / 01 / 2020
Podatkowy zamęt

Artykuł r. pr. dr Adama Bartosiewicza, który ukazał się w Rzeczpospolitej dn. 28.01.2020r.

23 / 01 / 2020
Protokół kontroli a dobra wiara

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa w sprawie wyroków NSA z 21.01.2020r. (I FSK 323/18, I FSK 970/18 oraz I FSK 1703/19)

27 / 12 / 2019
Wątpliwości wokół przepisów dotyczących podzielonej płatności

Nowe przepisy wprowadziły pewne wątpliwości co do ich stosowania. Podatnicy teoretycznie mogą uniknąć kar, jednak przy restrykcyjnym stosowaniu przepisów przez Urząd nie ustrzegą się przed sankcjami.

20 / 12 / 2019
Podstawowe zasady zwolnienia podatkowego przy wydatkowaniu środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe

Wywiad Aleksandry Tarki z dor. pod. Michałem Wojtasem dla Rzeczpospolitej z dn. 20.12.2019.

05 / 12 / 2019
Nowelizacje w zasadach tzw. podzielonej płatności

Zmiany w split payment wprowadzone w listopadzie 2019 r. będą miały swoje konsekwencje również dla podatników wynajmujących swoje nieruchomości.

03 / 12 / 2019
Fundacje rodzinne – nowa instytucja prawna

Artykuł dor. pod. Michała Wojtasa „Wszystko zostanie w rodzinie”, który ukazał się w Rzeczpospolitej dn. 03.12.2019.

20 / 11 / 2019
Niepomyślna dla podatników ustawa o zarządzie sukcesyjnym

Komentarz dr Adama Bartosiewicza w sprawie interpretacji podatkowej odnoszącej się do ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

14 / 11 / 2019
Ryzykowne odzyskiwanie podatku VAT

Wbrew pozorom zwrot VAT nie zawsze może okazać się dobrą decyzją. W sytuacji zakupu mieszkania pod wynajem niewykluczone, że chęć odzyskania podatku przysporzy nam dodatkowych komplikacji.

04 / 11 / 2019
Zamęt w branży wydawniczej z uwagi na zmiany podatkowe w VAT

Nowe stawki VAT obowiązują od 1 listopada 2019 r. i z uwagi na brak ustawy przejściowej wywołały niemałe problemy, zarówno dla wydawców, jak i kolporterów.

22 / 08 / 2019
Usługi marketingowe a odliczenie VAT - korzystny dla podatnika wyrok WSA w Gliwicach

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa do art. A. Tarki "Sąd: do rozliczeń marketingu wystarczy faktura VAT", który ukazał się w Rzeczpospolitej dn. 22.08.2019.

17 / 06 / 2019
Niepomyślny dla rolników wyrok NSA

Stanowisko w sprawie zwolnienia z VAT odszkodowania za wywłaszczenie gruntów rolnych wedle WSA i NSA jest rozbieżne, jednak najnowszym wyrokiem NSA z 11.06.19 zdarzenie podlega opodatkowaniu.

02 / 06 / 2019
Dyskusja o goodwill – wartość ekonomiczna, ale czy też prawna?

Polemika dotycząca opodatkowania wartości firmy opiera się głównie na interpretacji, czy jest ona prawem majątkowym, które takiemu opodatkowaniu by podlegało.

12 / 05 / 2019
Test przedsiębiorcy - skutki podatkowe

Skutki drobiazgowego egzekwowania obowiązującego prawa, mogą mieć finalnie tragiczny rezultat zarówno dla samozatrudnionego, jak i firmy, z którą współpracuje.

03 / 04 / 2019
Nowa opcja na podwyższenie pensji nauczycielom

Pojawiła się propozycja, aby nauczycielom w szkołach podstawowych i średnich przysługiwały podwyższone 50-proc. koszty uzyskania przychodów, tak jak wykładowcom akademickim.

23 / 03 / 2019
Wyrok WSA w Warszawie w sprawie naliczania podatku VAT do kar umownych przy wynajmie samochodów

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa do art. A. Tarki „Wynajem aut: nie ma VAT, gdy klient płaci za rysę na karoserii”, który ukazał się w Rzeczpospolitej dn. 23.03.2019.

20 / 02 / 2019
Korzystny dla gminy wyrok NSA w sprawie odliczenia w drodze korekty podatku VAT

Komentarz dor. pod. Michała Wojtasa do art. A. Tarki „VAT: samorząd ma prawo do korekty rozliczeń - wyrok NSA”, który ukazał się w Rzeczpospolitej dn. 20.02.2019.

19 / 02 / 2019
Wprowadzenie kas fiskalnych online – później niż przewidywano

Pierwsze kasy fiskalne online pojawią się w styczniu 2020 roku, nie jak zakładano pierwotnie na początku br. Zmiana następować będzie etapami aż do stycznia 2021 roku.

31 / 01 / 2019
Ograniczenie preferencji podatkowych konsekwencją Brexitu

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE wiąże się z brakiem możliwości zwolnienia z podatku dochodów ze sprzedaży mieszkania, czy domu, chyba że Wielka Brytania pozostanie w strefie EOG, co nadal pozostaje jedynie domysłem.

09 / 01 / 2019
Rolnik ryczałtowy prowadzący działalność gospodarczą

Komentarz d.p. Michała Wojtasa do art. A. Tarki "Bez rezygnacji z preferencji nie można rozliczyć podatku", który ukazał sie w Rzeczpospolitej w dniu 09.01.2019 r. (H7).

07 / 01 / 2019
Samorząd załatwi sprawę i... poszpieguje - komentarz EOL do artykułu w Rzeczpospolitej

Rząd chce, żeby do skarbówki trafiały dane o fakturach, które przechodzą przez ręce urzędników samorządowych.

09 / 09 / 2018
Gmina może ustalić bardziej odpowiedni pre-współczynnik, niż zaproponowany w przepisach – komentarz do wyroku WSA w Olsztynie z 26 lipca 2018 r. (sygn. akt: I SA/Ol 360/18)

Michał Wojtas, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii EOL
W całości należy zgodzić się z komentowanym rozstrzygnięciem. Sąd czytelnie wskazał zasady wykładni przepisów VAT - w świetle Dyrektywy 2006/112/WE

08 / 01 / 2019
Zmiany w podatkach 2019

Szkolenie Kancelarii EOL
w Północnej Izbie Gospodarczej – 15.01.2019 r.

14 / 02 / 2020
Informacja nt. szkolenia

Szkolenie pt.: Najważniejsze zmiany w VAT i podatku dochodowym po dwóch miesiącach funkcjonowania

15 / 04 / 2021
Najnowszy ranking firm doradztwa podatkowego

EOL pnie się do góry

09 / 02 / 2021
Ogromny sukces dr hab. Adama Bartosiewicza!

Dr hab. Adam Bartosiewicz – radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii EOL w Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników 2020 roku.

10 / 12 / 2018
Sprawa EOL przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Czy polski ustawodawca mógł wprowadzić warunki ograniczające stosowanie ulgi na złe długi w VAT - chodzi o dłużników w restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji.

18 / 10 / 2018
EOL - Laureatem marki "Zrobione w Szczecinie"
Strona używa cookies Dowiedź się więcej